REZERWACJE WARSZAWA+48 22 625 76 98REZERWACJE POZNAŃ+48 61 818 29 11

Polityka prywatności oraz plików cookies


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Why Thai Sp. z o.o. Restauracja Sp. k. ulica Jana Żupańskiego 5/5 61-562 Poznań NIP: 7831801982 REGON: 383414101.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać mailowo przez adres: daneosobowe@whythai.pl
 3. Administrator postanowił nie powoływać Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres Twoich zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesyłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Możemy więc przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi nam kontakt z Tobą.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie w następujących celach:
  a) realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) kontaktu mailowego związanego z ofertą Why Thai
  c) marketingowych związanych z newsletterem Why Thai
  d) rozpatrywania składanych skarg i reklamacji
 4. W przypadku uzyskania przez nas informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszych treści niezgodnie Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), możemy przetwarzać też Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu odpowiedzialności.
 5. Twoje dane osobowe jako Użytkownika będą przetwarzane przez nas w odpowiedzi na wykazane Usługi, wydłużony o termin przedawnienia roszczeń, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ODBIORCY DANYCH

 1. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wskazanych w Regulaminie i obsługi Ciebie jako Użytkownika. Wówczas odbiorcami Twoich danych, może być na przykład dostawca systemu płatności online lub kancelaria prawna.
 2. Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej naszej zgody.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

TWOJE PRAWA

 1. Każdy Użytkownik, również Ty, ma prawo do:
  a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy
  b) ograniczenia przetwarzania danych
  c) przeniesienia danych osobowych zgromadzonych przez nas na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie
  d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  f) cofnięcia nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  g) wniesienia skargi na nas do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i Twojego urządzenia szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś/aś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet.

COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania strony, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkowników, za pośrednictwem bloga, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z bloga – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki bezpośrednio przez nas generowanie nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 7. Przede wszystkim możesz usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji bloga.
 8. Cookies własne wykorzystuję w następujących celach: uwierzytelnianie Użytkowników w ramach bloga i utrzymywania sesji Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających bloga, a także wyświetlenia odpowiedniej treści przez zewnętrznych partnerów realizujących usługi afiliacji.
 9. Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystuję w następujących celach:
  a) Google Ads – analiza ruchu ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej oraz wyświetlanie reklam dostosowanych do treści, które przeglądali Użytkownicy w Internecie, a także zbieranie informacji o na temat aktywności użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Ad
  b) Google Analytics – analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celach statystycznych oraz optymalizacji strony
  c) Facebook Pixel – analiza ruchu na stronie internetowej oraz wyświetlanie reklam na portalu Facebook Użytkownikom portalu internetowego Facebook, którzy wykazali zainteresowanie stroną
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.07.2020 r.
Strona prowadzona przez WHY THAI Sp. z o.o. Poznań Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu 61-562, ulica Jana Żupańskiego 5/5.

POLITYKA PRYWATNOŚCIREGULAMINY


Restauracja w Warszawie

Restauracja WHY THAI Food&Wine
ul. Wiejska 13

+48 22 625 76 98

SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ?

FACEBOOK

INSTAGRAM


Restauracja w Poznaniu

Restauracja WHY THAI Food&Wine
ul. Kramarska 7

+48 61 818 29 11

SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ?

FACEBOOK

INSTAGRAM