Design: Spółdzielnia
Graficzna

Why Thai
ul. Wiejska 13
00-480 Warszawa
tel. 22 625 76 98
tel. 790 869 977

No MSG added
Bez glutaminianu sodu